PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)
DEWAN PENGURUS DAERAH GMPS KABUPATEN KARAWANG


suryalaya.org. Sabtu (07/03/2020). Setelah pelaksanaan amaliyah manaqib bulan Rajab, GMPS melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Dewan Pengurus Daerah GMPS Kabupaten Karawang.
Kegiatan Diklat GMPS dilaksanakan di Kompleks MA/MTs Serba Bakti Suryalayayang diikuti oleh sekitar 30 para para pengurus GMPS Kabupaten Karawang.
Tiada lain penyelenggaraan kegiatan Diklat ini adalah untuk menyamakan persepsi semua Pengurus GMPS sesuai dengan semboyan dari GMPS sendiri "Mengabdi Tiada Henti Berkhidmat Sepanjang Hayat" kepada Pondok Pesantren Suryalaya. Kegiatan Diklat GMPS ini dilaksanakan dari hari Sabtu-Minggu, 7-8 Maret 2020 M / 12-13 Rajab 1441 H
Yang menjadi Nara Sumber dalam kegiatan Diklatsar kali ini, antara lain :
1. H. Sufi Halwani, SE.
2. H. Dimas Yodistira A., Lc.
3. Nurhidayat, S.Ag. M.SI.
4. Nana Suryana, M.Pd.